Hej! Na liście wszystkich jest komentarz dotyczący dostępu dla nas, ale jeśli masz jakieś patenty, sprawdzone miejscówki, albo porady dla kolegów, to śmiało!

Napiszna messenger Szczecińskiego Ruchu Miejskiego!

Pomóżmy sobie nawzajem, nie zważając na ciężki los i głupotę tych niby pełnosprawnych ruchowo, ale niekoniecznie umysłowo 😉